Eis Bos
Adres van Eis
Wijchen, Gelderland
Tel: 024-6413832
e.j.bos@upcmail.nl
Welkom op deze site

Wie ben ik?In juli 1935 ben ik als boerenzoon geboren in een klein dorpje op het Hogeland, of nog beter in het Marnegebied van Noord-Groningen, vlakbij het Lauwersmeer. Daar is op de lagere school door het hoofd van de school erg veel aandacht besteed aan de Nederlandse taal. We werden als het ware 'doodgegooid' met dictees. Hier is voor mij de basis gelegd voor een liefhebberij met betrekking tot de Nederlandse taal.

Mijn beroepen zijn maatschappelijk werker en socioloog. Ben 8 jaar praktisch maatschappelijk werker geweest vooral ten behoeve van probleemgezinnen. Hier viel het mij op dat mijn collega's zeer slecht rapporteerden. Tijdens die werkzaamheden heb ik parttime de opleiding sociologie in Nijmegen kunnen afronden en ben daarna met mijn gezin (man, vrouw en 3 kinderen) naar het Noorden vertrokken, waar ik directeur en docent werd op een hogeschool voor maatschappelijk werk. Daar viel het mij ook op dat de studenten zeer slecht Nederlands schreven. Heb toen een stencil gemaakt (ook voor mijn eigen kinderen) over de d's en t's in werkwoorden. Velen heb ik verplicht dit stencil door te nemen. Het werd me niet altijd in dank afgenomen. Geleidelijk aan werd mij duidelijk dat men soms een loopje nam met de Nederlandse taal.
Tijdens mijn pensionering ben ik na verloop van tijd voor het eerst deel gaan nemen aan het Nederlands dictee in de omgeving. Heb toen ook voor de tv het Groot Dictee van de Nederlandse Taal gevolgd en ben er geleidelijk aan actief aan gaan deelnemen. Ben de dikke Van Dale (3 delen), veertiende, herziene uitgave, het Groene Boekje, de Thesaurus (ook van Van Dale) en nog enkele andere boekjes op dit terrein gaan aanschaffen en heb me daarin wat verder trachten te bekwamen.

Momenteel heb ik, samen met anderen, het Groot Dictee Wijchen op 20 maart j.l. gerealiseerd en zijn we druk bezig om te komen tot het besluit of er het volgend jaar weer zo'n dictee plaats zal vinden. U hoort daarover nog van mij. Het is volgens mij een uniek project geworden omdat daar ook de lagere en middelbare scholen, inclusief volwassenen, bij betrokken waren. De kinderen, jongeren en ouderen hebben al maanden vooraf extra aandacht aan die dictees besteed. Heb erg veel positieve geluiden gehoord. De opbrengst van meer dan € 7100 gaat naar een goede doel. Een en ander kunt u verder lezen, als u in deze site op pagina "Home" klikt en daar onderaan op de link van het Groot Dictee Wijchen. Voorlopig ga ik ervan uit dat u voldoende bent geïnformeerd.

Eis Bos

Plaatje

Nieuws


20-4-13
Vandaag is het 1e gesproken dictee over ons koningshuis op de site verschenen.

1-3-13
Langer dan gedacht buiten werking geweest, maar nu toch af.

1-1-13
de site is nog niet helemaal af.

19-11-2012
Testfase