Eis Bos
Adres van Eis
Wijchen, Gelderland
Tel: 024-6413832
e.j.bos@upcmail.nl
Welkom op deze site

OEFENINGEN + VERHAALTJES


( Let op: gebruik geen google chrome, want dan spelen o.a. het muziekje, het verhaaltje en het dictee automatisch af. )

Vele moeilijke (werk)woorden, grammatica, regels, etc. hebt u inmiddels via pagina 'Dictee' doorgelezen, maar nu komt het moment om al die theorie en schrijfwijze in de praktijk te brengen. Hier op deze bladzijde geef ik u de mogelijkheid om een en ander praktisch in te oefenen.
Helemaal onderaan deze bladzijde staan enkele verhaaltjes over 'Loekie en Miesje' en daaronder oefeningen met dictees(mijn plan is om er voorlopig om de paar weken een oefening bij te maken). Misschien iets voor de moeders en vaders om deze verhaaltjes voor te lezen?

Ik ga er bij de dictees vanuit dat u de hieronder vermelde regels in acht zult nemen en niet zult spieken bij anderen of hulpmiddelen gebruikt om het positieve resultaat te verhogen. Het gaat erom om een eerlijk resultaat te bereiken.

In die hardop voorgelezen oefeningen, vertel ik allereerst wie ik ben en lees daarna het verhaal in stukjes op schrijfsnelheid voor. Na het einde hebt u nog 5 minuten de gelegenheid om de tekst nog eens door te lezen om eventueel nog wat verbeteringen aan te brengen. Als u klaar bent, maakt u een scan van het dictee en zendt u het per e-mail (zie pagina hierboven bij: 'Contact') naar mij toe. Ik zal het nakijken en u inlichten hoeveel fouten u hebt gemaakt en u dat per e-mail kenbaar maken.

Nu allereerst de te hanteren spelregels voor het dictee.
Als fouten reken ik:
1. spelfouten (maximaal 1 fout per woord).
2. het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens of het ontbreken daarvan.
3. het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen.
4. fouten tegen het gebruiken van accenten (',', en ^), apostrofs (') en trema's (").
5. het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn en andersom.
6. alles moet in letters geschreven worden: dus niet 12-jarige, maar twaalfjarige.
7. nog even dit: als er een cijfer vast aan een woord zit moet het erbij, bv CO2 of mp3.
8. niet te lezen woorden worden als fout gerekend.

Hieronder staan steeds 3 opnames onder elkaar:
- eerst een verhaaltje (door Eis Bos voorgelezen) over Loekie & Miesje (=L&M).
- daaronder hetzelfde verhaaltje over Loekie & Miesje, voor te lezen door de ouders.
- vervolgens een door mij voorgelezen dictee voor in principe iedereen.
Circa elke twee weken zal er weer een nieuw verhaaltje over Loekie & Miesje (=L&M) en ook een nieuwe dictee verschijnen.

Als u hieronder op het onderstreepte klikt komt u in bovenbedoelde bestanden terecht:

1. Klik op het onderstreepte L&M: Gevonden op zolder (voorlezen: Eis Bos).
2. Klik op het onderstreepte L&M: Gevonden op zolder (voorlezen: ouders).
3. Klik op het onderstreepte Dictee: Bert in de fjorden (voorlezen: Eis Bos).

1. Klik op het onderstreepte L&M: In het Vormens bos (voorlezen: Eis Bos).
2. Klik op het onderstreepte L&M: In het Vormens bos (voorlezen: ouders).
3. Klik op het onderstreepte Dictee: Bert terug naar huis (voorlezen: Eis Bos).

1. Klik op het onderstreepte L&M: Naar school (voorlezen: Eis Bos).
2. Klik op het onderstreepte L&M: Naar school (voorlezen: ouders).
3. Klik op het onderstreepte Dictee: Koster en de boer (1)(voorlezen: Eis Bos).

1. Klik op het onderstreepte L&M: In de bibliotheek (voorlezen: Eis Bos).
2. Klik op het onderstreepte L&M: In de bibliotheek (voorlezen: ouders).
3. Klik op het onderstreepte Dictee: Koster en de boer (2)(voorlezen: Eis Bos).


Een tussendoortje: In eerste instantie voorgelezen door Rianne Verwoerd in het Maaswaalcollege te Wijchen op 20 maart 2013 voor 82 dicteeliefhebbers.
Op deze site door mijzelf voorgelezen. Klik op het onderstreepte Het Groot Dictee Wijchen van 20-3-2013.

Nieuws


20-4-13
Vandaag is het 1e gesproken dictee over ons koningshuis op de site verschenen.

1-3-13
Langer dan gedacht buiten werking geweest, maar nu toch af.

1-1-13
de site is nog niet helemaal af.

19-11-2012
Testfase