Eis Bos
Adres van Eis
Wijchen, Gelderland
Tel: 024-6413832
e.j.bos@upcmail.nl
Welkom op deze site

Uitleg + de bestanden


Als u wilt proberen een beetje greep te krijgen op het Nederlands dictee, dan zul u zich wel wat meer willen/moeten verdiepen in een aantal wezenlijke onderwerpen, die ik hieronder in het kort wil vermelden.
- Aan de basis van de Nederlandse taal staat de grammatica, terug te vinden in het vaak genoemde "Groene Boekje". Hierin staan allerlei regels ten aanzien van de klinkers, medeklinkers, accenttekens, los, aaneen of met een koppelteken, klinkerbotsingen, de tussenletters e of en, regels met betrekking tot verkleinwoorden, hoofdletters of kleine letters, etc.
- In elke zin komt wel een werkwoord voor. Dus is het verstandig om de regels en de schrijfwijze ervan te leren kennen. Veel fouten worden altijd gemaakt in de d's en de t's in werkwoorden. U kent allen wel het beroemde maar misschien ook wel het beruchte 't kofschip'. Om alles zo volledig mogelijk te maken geef ik uitleg over begrippen als: volledig werkwoord, stam, tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord, gebiedende wijs en nog enkele andere anvullingen en wat zeker even belangrijk is een aantal voorbeelden daarbij. Na bestudering hiervan hoeft u daarin in principe geen enkele fout meer te maken.
- Bij de werkwoorden is vaak nog een extra handicap dat vele Engelse werkwoorden min of meer vernederlandst zijn of geleidelijk aan in de Nederlandse taal zijn ingeburgerd. Daarom wil ik daar toch wel apart aandacht aan besteden.
- Vooral voor middelbare scholieren is zinsontleding in de Nederlandse taal van grote betekenis, want dezelfde begrippen ontmoet je ook in de buitenlandse Europese talen. Het gaat daarbij om begrippen als bv.: onderwerp, gezegde, meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, etc.
- Vele moeilijke woorden komen in de Ned. taal voor. In 'De Dikke Drieduizend Dicteewoorden' zijn er veel moeilijke woorden weergegeven.
- Aan veelvuldig foutgespelde woorden in dictees heb ik wat extra aandacht willen besteden.
- Door aandacht aan "ons koningshuis" te geven wil ik u ook wat meer informeren over de daarbij vaak vrij moeilijk te gebruiken "titulatuur".


Als u hieronder op het onderstreepte klikt komt u in bovenbedoelde bestanden terecht:

1. Klik op het onderstreepte Groene Boekje, Ned. grammatica
2. Klik op het onderstreepte d's en t's in werkwoorden
3. Klik op het onderstreepte Van Engelse naar Nederlandse werkwoorden
4. Klik op het onderstreepte moeilijke Engelse naar Nederlandse werkwoorden.
5. Klik op het onderstreepte zinsontleding.
6. Klik op het onderstreepte Drieduizend Dicteewoorden
7. Klik op het onderstreepte veelvuldig foutgespelde Ned. woorden
8. Klik op het onderstreepte Titulatuur

Probeer deze theorie en de moeilijke schrijfwijze wat meer de baas te worden. Als u dat lukt, ga dan naar de tab 'Oefeningen' en probeer dan eens een dictee van mij te maken. Thuis oefenen is belangrijk. Zet dan de volgende stap en neem gewoon deel aan het 'Groot Dictee Wijchen'.Ga daarvoor naar de tab 'Inschrijven dictee'.
Nieuws


20-4-13
Vandaag is het 1e gesproken dictee over ons koningshuis op de site verschenen.

1-3-13
Langer dan gedacht buiten werking geweest, maar nu toch af.

1-1-13
de site is nog niet helemaal af.

19-11-2012
Testfase